23STE ALGEMENE QUIZ TE GOOIK

OP VRIJDAG 6 NOVEMBER 2020
OM 20 UUR

 

GEANNULEERD

Wegens coronamaatregelen!

STRIPBEURS TE GOOIK

OP ZONDAG 15 NOVEMBER 2020
VANAF 10 UUR

 

GEANNULEERD

Wegens coronamaatregelen!

Auteurs-, plaatsnamen- en uitgavenregister

In 2013 brachten we een eerste overzicht uit als bijzondere bijlage bij het tijdschrift ‘Gooik’ nummer 100. In één handig werk kon de lezer wegwijs geraken in de tijdschriften van 1 t.e.m. 100. Die besloegen toen een 28 jaren van artikels, allemaal verschenen in ‘Gooik’, van 1985 tot 2013. Een massa aan gegevens, die eindelijk deftig geordend werden in drie registers: een auteurs-, een artikel- en een uitgavenregister. Een ‘must’ voor elke geïnteresseerde in Gooik, om zo snel mogelijk het onderwerp terug te vinden waar hij of zij naar op zoek was.

Ondertussen zijn we iets meer dan 6 jaar later en is dit een nieuwe uitgave met al die overzichten, maar nu iets beknopter natuurlijk, van tijdschrift ‘Gooik’ nummer 101 t.e.m. nummer 125. We konden ons niet permitteren om tot nummer 200 te wachten, en dit om verschillende redenen. Eén daarvan is dat de tijdschriften van nu veel volumineuzer geworden zijn dan in de eerste 28 jaar, laat staan de eerste tien, vijftien jaar. Als je die nummers nu herbekijkt, stel je vast dat het toch wel ‘dunne’ uitgaven waren. (De medewerk(st)ers waren ook beperkter, vandaar.) Een samenvatting van 100 ‘dikkere’ tijdschriften zou een iets te volumineuze index opgeleverd hebben.

Back to Top