Half februari 2018

Het moet pas de tweede keer zijn in de ‘geschiedenis’ van het Persboek, dat het zo vroeg werd uitgebracht, en dit jaar is het gelukt: vanaf midden februari was het Persboek 2017 beschikbaar! Het is een krachttoer geworden, die enkel kon verwezenlijkt worden dankzij de enorme inzet van een aantal mensen van onze Kring, die er de laatste maanden van 2017 keihard aan gewerkt hebben. En het is ook geen klein werk geworden: in totaal 576 bladzijden, artikels en registers inbegrepen, telt het nieuwe persboek!

Uitgebreide statistieken

  • Aantal paginahits: 27.666.283
  • Aantal bestanden: 1.466.573
  • Ontsloten informatie: 619.019 Mbyte
  • Aantal databankvelden: 11.290.488

Zoeken

Back to Top