8 december 2017

Naar jaarlijkse traditie organiseerde de Erfgoedcel PZ ook deze keer haar eindejaarsdrink en erfgoedmarkt als besluit van het heemkundig werkjaar. Dit jaar ging het feestje door in de Onze-Lieve-Vrouw-Bezoekingskerk in Essene (deelgemeente van Affligem) op vrijdag 8 december. Het was een organisatie van de Erfgoedcel i.s.m. de gemeente Affligem, de Gidsen Affligem, de Sint-Antoniusgilde en de orgelkring Essene. En het mag gezegd worden: het was allemaal tiptop in orde daar in Essene. De tafeltjes van elke heemkring en/of andere geschiedkundige of toeristische organisatie van verschillende gemeenten stonden mooi verspreid in een leeggemaakte kerk en het was er extra gezellig gemaakt met houtvuren buiten en kaarsjes binnen.

Het thema van de Erfgoedmarkt dit jaar was 'Kies voor Erfgoed', verwijzend naar het verkiezingsjaar volgend jaar 2018. Iedere kring mocht een voorstel indienen met een erfgoed waarvan men vond dat dat de moeite waard was om mee te nemen naar de toekomst. Bv. de hopduveltraditie in Asse, de abdij Affligem, enz. Voor onze gemeente was dat de Sint-Hubertusviering, waar kon op gestemd worden. De uitslag moeten we jullie spijtig genoeg nog schuldig blijven, vermits de stemmen nog moeten geteld worden bij het maken van dit stukje.

De plaatselijke belleman zorgde met zijn luide stem en zijn belgerinkel voor het doorgeven van de verschillenook traditionele gebruiken door de Sint-Antoniusgilde werden getoond. Het prachtig gerestaureerd orgel werd een tweetal keer bespeeld en zorgde voor hemelse klanken in de kerk: dank aan de mensen van de orgelkring Essene. Voorzitter Leo De Rijck kan tevreden zijn over de organisatie van zijn mensen in Essene/Affligem. En ook de verantwoordelijken van de Erfgoedcel PZ en de IOED - Annelien, Karen, Koen en Thomas (D'Hoker) – kunnen gelukkig zijn met deze mooie Erfgoedmarkt. Een moment waarop verschillende verenigingen elkaars publicaties en activiteiten kunnen bekijken en met elkaar kunnen praten en contacten leggen.

Zoals elk jaar waren wij van onze Kring ook van de partij natuurlijk. Onze stand met de vele publicaties (boeken en tijdschriften) werd vaak bekeken en bewonderd. Het valt uiteraard niet te ontkennen dat wij ons uiterste best doen wat dat betreft: er zijn weinig kringen die kunnen voorleggen wat wij al gepubliceerd hebben. Het bewijs is er: met '100 jaar Landelijke Gilde' zitten we aan onze 41ste officiële uitgave. Met onze 117 tijdschriften en nog wat afzonderlijke uitgaven (Orgels in het Pajottenland, Petrus Raman, Lucien Persoons, enz.) erbij wordt dat al een mooie bibliotheek aan heemkundige werken i.v.m. Gooik. Dit kan alleen maar met help van zovele vrijwilligers: schrijvers, lay-outer en praktische help(st)ers! Dank aan iedereen daarvoor. Dank ook aan de mensen die er die vrijdagavond bij waren: Deborah, Els, Johnny, Karl, Serge, Steven. Vanwege een gelukkige voorzitter Jean-Paul.

Uitgebreide statistieken

  • Aantal paginahits: 27.666.403
  • Aantal bestanden: 1.466.573
  • Ontsloten informatie: 619.019 Mbyte
  • Aantal databankvelden: 11.290.488

Zoeken

Back to Top