6 januari 2021

Vanuit de erfgoedcommissie werd beslist om een rondgang in onze 5 dorpskernen te organiseren, om hierbij alle interessante gebouwen te benoemen. Kester was de tweede op de lijst, en samen met Serge, Jean-Paul, Johnny, Susie Delbeke, burgemeester Michel Doomst en schepen van cultuur Jan Depester werd door het dorp gewandeld.

Uitgebreide statistieken

  • Aantal paginahits: 27.664.787
  • Aantal bestanden: 1.466.573
  • Ontsloten informatie: 619.019 Mbyte
  • Aantal databankvelden: 11.290.488

Zoeken

Back to Top