7 oktober 2021

Tijdens een feestelijke avond op donderdag 7 oktober in de vernieuwde zaal ‘Edele Brabant’ in Strijland werd dit heel speciaal boek voorgesteld. In aanwezigheid van tientallen vrijwilligers en vrijwilligsters die maanden hadden meegewerkt aan het welslagen van het vaccinatiecentrum in de Koornmolen, werd dit toch wel een bijzonder moment. Al die mensen die nog eens samenkwamen en die gedurende die tijd een hechte band hadden opgebouwd, dat was een mooi gebeuren. En uiteraard was onze medewerker Rudy Boon de gevierde van die avond. Zonder hem was er geen sprake geweest van dit boek. Een boek waar sommige mensen zich toch afvroegen of dat een uitgave van de Heemkundige Kring moest zijn.

Wij vonden van wel, omdat het in ons leven altijd een blijvende herinnering zal zijn aan een – helaas – minder mooie tijd: de coronapandemie. Dit is een actualiteit, die binnenkort een stukje geschiedenis zal worden in het leven van iedereen. En daarom wilden we dat vastleggen in een boek, met foto’s van al die mensen die geholpen hebben om ons leven weer wat ‘normaal’ te kunnen maken, foto’s genomen door fotograaf Rudy Boon.

Foto’s met heel veel sfeerbeelden in het vaccinatiecentrum, zodat iedereen nog eens kan zien hoe het eraan toeging in die afgelopen maanden. Maar ook indringende portretten van de meeste van de medewerk(st)ers, die je recht in de ogen kijken. Zeer mooie fotografie van de Kesterse fotograaf! Telkens wordt er dan nog een ‘quote’ toegevoegd van de persoon zelf, waarin hij of zij uitlegt wat zijn/haar ervaring was in het vaccinatiecentrum. Dikwijls stof om na te denken!

Al deze foto’s worden verbonden door teksten van burgemeester Michel Doomst, waardoor je als lezer vele dingen beter gaat begrijpen. En onze medewerker Johnny Van Bavegem zorgde uiteraard voor het verzorgen van de lay-out van het boek. En dat op zich is ook wel iets speciaals geworden.

Kortom, dit 48ste boek in de rij ‘Bijdragen tot de geschiedenis van Gooik’ is een ‘specialleke’ geworden, maar daarom niet minder ‘heemkundig’ dan al de andere. Dank aan Rudy Boon dat hij in zijn idee is blijven geloven, gesteund door Michel Doomst, de gemeente Gooik en financieel gesteund door al die gemeenten die bij dit gebeuren betrokken waren: Bever, Herne, Galmaarden, Gooik, Lennik en Roosdaal.

Uitgebreide statistieken

  • Aantal paginahits: 26.329.320
  • Aantal bestanden: 1.461.874
  • Ontsloten informatie: 618.248 Mbyte
  • Aantal databankvelden: 11.069.196

Zoeken

Back to Top