Persboek bestellen

Hoe een persboek bestellen?

Iedereen kan een persboek bestellen door het invullen van het formulier. Leden van onze kring betalen € 22,50, voor niet-leden is de prijs € 25,00. Je kan dit bedrag storten op rekeningnummer BE28 7341 2225 0220. Vermeld zeker je naam en adres (en eventueel ook uw e-mailadres) en het gewenste persboek. Je kan ook betalen d.m.v. deze QR-code. Open uw bank-app op de smartphone en scan deze code om meteen uw lidgeld te betalen.

Links is de QR-code voor onze leden. Rechts de QR-code voor niet-leden van onze kring.

Back to Top