Overheid - Besturen

Uitgaven van de Vlaamse overheid of de provincie.

Subcategorieën

  • Categorie Agentschap Onroerend Erfgoed Agentschap Onroerend Erfgoed

    Het agentschap Onroerend Erfgoed is een agentschap en wetenschappelijke instelling van de Vlaamse overheid. We zijn bevoegd voor bouwkundig, archeologisch, landschappelijk en varend erfgoed. Samen met onze partners geven we Vlaanderen nu en straks mee vorm en kleur door de zorg voor onroerend erfgoed voor iedereen vanzelfsprekend te maken.

    We bereiden het onroerend erfgoedbeleid in Vlaanderen voor en voeren het uit. We inventariseren en beschermen gebouwen, landschappen, archeologische sites en varend erfgoed. Verder ondersteunen we burgers, lokale overheden, ontwerpers, ontwikkelaars en andere instanties met adviezen en premies. Ten slotte dragen we de kwaliteitsvolle omgang met onroerend erfgoed uit, met doorgedreven beleidsgericht onderzoek en een gerichte communicatie daarover. Zo ondersteunen we de Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed.

    Samen met onze dagelijkse ambassadeurs zorgen we dat onroerend erfgoed een zaak is van en voor iedereen. Hier zijn steden en gemeenten onze partner bij uitstek om het onroerend erfgoedbeleid uit te dragen en te vertalen naar burgers. We onderhouden nauwe relaties met andere beleidsdomeinen zoals toerisme, ruimtelijke ordening, kunsten en erfgoed, natuur, onderwijs, enz.

  • Categorie Provincie Vlaams-Brabant Provincie Vlaams-Brabant

    Ons erfgoedbeleid zet in op advies, begeleiding en samenwerking om het onroerend erfgoed in Vlaams-Brabant te waarderen, behouden, onderzoeken en publiek te maken. De focus ligt op preventieve erfgoedzorg, samenwerking met regionale partners en het versterken van de bekendheid van het Vlaams-Brabants erfgoed.


Back to Top