Beschrijving

  • Matthijs Degraeve, Vakmanschap in tijden van massaproductie. De Brusselse bouwnijverheid in de negentiende en twintigste eeuw
  • Liesbeth Langouche, Joost Caen en Bert De Munck De status van vensterglas. Studie van de glazeniersrekeningen van het achttiende-eeuwse hôtel d'Ursel te Brussel
  • Harald Deceulaer, De Brusselse korsettenmaker Antoine Rousseau en zijn conflict met het kleermakersambacht in de late achttiende eeuw. Een verhaal met politieke connecties en archieftips
  • Annelies Blancke, Een veelzijdig weefsel. Het succes en de neergang van de fluweelnijverheid in Zuid-West-Vlaanderen in de twintigste eeuw
  • Elisa Bonduel, De opkomst van de luxe- en confectienijverheid in Brugge. Migranten op de laatmiddeleeuwse arbeidsmarkt
  • Hilde Langeraert en Marie Kympers, Drukkerijerfgoed in objecten, hoofden en handen

Uitgebreide statistieken

  • Aantal paginahits: 27.326.848
  • Aantal bestanden: 1.461.874
  • Ontsloten informatie: 618.248 Mbyte
  • Aantal databankvelden: 11.069.196

Zoeken

Back to Top