Onderzoekswerken

Allerlei werken als resultaat van onderzoeken, opzoekingen en thesissen.

Subcategorieën

 • Categorie Geomantie Geomantie

  Op sommige plaatsen kunnen wij nog getuige zijn van de oude harmonie die er vroeger heerste tussen mens en natuur zoals in de Romaanse bouwkunst, een piramide, een heilige eik of steencirkels. Onze voorouders wisten op welke plekken het goed was om huizen of heiligdommen te bouwen en andere te gebruiken voor de landbouw. Door middel van intuïtie, astrologie, steenzettingen en wichelen verkregen zij, deze zeer grote kennis over de aardse en kosmische systemen. Op de verschillende 'heilige' plekken die zij creërden, dankten, vereerden zij en stonden in verbinding met de aarde, de planeten, de verschillende elementen en wezens, alsook de goden. Het woord 'geo' betekent aarde, het woord 'mancie' betekent kennis. Beide woorden komen uit het Grieks. Geomantie betekent dus de kennis over de aarde.

  Tegenwoordig is er niet veel meer van deze oude levenswijze of 'kunst' bekend. Denkt men maar aan de varkenspest, gekke koeienziekte, dioxinecrisis, genetische manipulatie, milieurampen! Maatschappelijk evolueren en vooruitgaan kan in volstrekte harmonie gebeuren met de aarde en de kosmos en heeft niets te maken met het huidige gemanipuleer. Het herkennen, erkennen en bewust worden, communiceren en leren luisteren naar de wijze raad van de aarde en kosmos zal ons een veel rijker en harmonischer leven bezorgen dan dat we tot nu toe kennen. Met het bestuderen van ons geomantische verleden van onze voorouders, kunnen wij deze oude kunst opnieuw en aangepast, deel laten uitmaken van ons dagelijks leven.

  Het onderwerp 'geomantie' staat vaak onder kritiek vanuit wetenschappelijke hoek en ook als het onderwerp in een positief daglicht staat, dan zijn er nog meer verklaringen over dit onderwerp met elk een eigen theorie. Het vreemde is ook nog dat enkele theorieën lijnrecht tegenover elkaar staan. Omdat dit onderwerp moeilijk wetenschappelijk te onderbouwen is, is het ook voor degenen die er mee bezig zijn moeilijk te verklaren wat aardstralen nu precies zijn en is het eigenlijk alleen mogelijk om het bestaan te erkennen aan de hand van feiten uit de praktijk. Deze gebeurtenissen geven aan dat aardstraling voor ons mensen niet goed is en een bron kunnen zijn van negatieve invloeden, sfeer, lichamelijke klachten en tal van andere negatieve zaken waarvoor niet direct een verklaring te vinden is. Aardstralen worden in de regel gevonden en aangewezen door wichelroedelopers of andere (paranormaal) gevoelige personen. Deze kunnen aangeven waar de stralen lopen. Aangezien het onderwerp wichelroeden ook al door de wetenschap wordt aangevallen, is het bijna ook logisch dat het onderwerp 'geomantie' door de wetenschap onderuit wordt gehaald.

 • Categorie Geschiedenis Geschiedenis

   

   

 • Categorie Haviland Haviland

   

   

 • Categorie Ruimtelijke uitvoeringsplannen en masterplannen Ruimtelijke uitvoeringsplannen en masterplannen

  Een ruimtelijke uitvoeringsplan is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Ruimtelijk uitvoeringsplannen of 'RUP’s' vervangen de huidige gewestplannen. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen - eens het RUP is goedgekeurd - stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden. Een gewestelijke RUP draagt altijd bij aan de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, waarin de overheid in grote lijnen aangeeft hoe zij Vlaanderen ruimtelijk wil zien evolueren. Telkens wanneer het wenselijk of nodig is om de bestaande plannen aan te passen (Het gewestplan, een BPA,...), wordt een RUP opgemaakt. Het RUP vervangt de geldende bestemmingen en voorschriften van vroegere plannen.
  Natuurlijk wordt zorgvuldig bestudeerd of zo’n wijziging wel verantwoord is, de bestaande voorschriften veranderen nooit van dag op dag. Tijdens een openbaar onderzoek krijgt elke eigenaar of betrokkene ruim de tijd om zich te informeren en om zijn stem te laten horen.

 • Categorie Verhandelingen, eindwerken en thesissen Verhandelingen, eindwerken en thesissen

   

   


Back to Top