Verenigingen, Heemkundige Kringen en Genootschappen

 

 

Subcategorieën

 • Categorie Bodegemse Kulturele Werkgemeenschap Bodegemse Kulturele Werkgemeenschap

   

   

 • Categorie Centrum Brabantse Geschiedenis Centrum Brabantse Geschiedenis

   

   

 • Categorie Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde

  Het is geweten dat alles begon met de oprichting van een Commission spéciale des Archives Communales et du Musée in de Oudenaardse gemeenteraad van 23 januari 1905. In de schoot van deze Commissie onder het voorzitterschap van burggraaf De Ghellinck d’Elseghem Vaernewyck, die een eerste keer bijeenkwam in het stadhuis van Oudenaarde op 13 juli 1905, werd de wens geuit om los van deze Commissie een archeologische en historische vereniging op te richten. Deze werd dan in de eerste vergadering van 30 november 1905 boven de doopvont gehouden onder de toen nog Franstalige naam Cercle Archéologique et Historique d’Audenarde, de sa Châtellenie et de l’ancien Pays d’entre Marcke et Ronne. Onmiddellijk daarna vergaderden dezelfde personen, maar nu door de pet van kringlid op te zetten. Na de goedkeuring van de statuten en de functieverdeling binnen het nieuwe bestuur, met eveneens De Ghellinck als voorzitter, werd nog de beslissing genomen om vanaf het jaar nadien een tijdschrift uit te geven. Het tijdschrift verscheen inderdaad vanaf 1906 onder de titel Annales du Cercle Archéologique et Historique d’Audenarde, de sa Châtellenie et de l’ancien Pays d’entre Maercke et Ronne. Al zijn er sindsdien enkele langdurige onderbrekingen geweest, onder meer tijdens de twee Wereldoorlogen en ook in de periode daartussen en onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog, toch kunnen we er prat op gaan dat onze Historische Kring een van de oudste nog bestaande Historische verenigingen is in de provincie Oost-Vlaanderen. Het 100-jarige jubileum van de Kring werd in 2005 uitbundig gevierd met onder meer een dubbelnummer van het tijdschrift en een plechtige academische zitting op het Stadshuis.

  Deze korte terugblik op onze lange voorgeschiedenis belet niet dat we nood hebben aan een meer globale en diepgaande studie van de geschiedenis van de Kring en het Tijdschrift. Meteen een oproep daartoe aan iedereen die zich geroepen voelt. Door de nauwe band van de Kring met het Stadsarchief van Oudenaarde zit nog voldoende archief in deze archiefbewaarplaats waaronder correspondentie om een boeiende geschiedenis van de Kring en het Tijdschrift te schrijven.

 • Categorie Koninklijk Historisch Genootschap van Vlaams-Brabant en Brussel Koninklijk Historisch Genootschap van Vlaams-Brabant en Brussel

  (Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Vlaams-Brabant)

 • Categorie Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring Halle Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring Halle

  Vanaf de 15de eeuw, vrij vlug na het begin van de boekdrukkunst, verschenen er boeken met uitleg over Halle en zijn Lieve-Vrouw. Op minder dan 600 jaar, waren dat meer dan 3.000 boeken en/of artikels. De laatste 90 jaar heeft vooral onze Geschied- en Oudheidkundige Kring daartoe bijgedragen. Dat is normaal, aangezien de voornaamste doelstellingen van onze vereniging zijn: “zich inzetten voor het bewaren en verspreiden van kennis over alles wat met de geschiedenis van Halle en zijn samenleving in al zijn aspecten te maken heeft”

 • Categorie Kunst- en oudheidkundige kring Deinze Kunst- en oudheidkundige kring Deinze

  Uitgaven van de kunst- en oudheidkundige kring Deinze

 • Categorie Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei

  Het Regionaal Landschap koestert het groene Pajottenland en de blauwe Zennevallei. Samen met jou zorgen we voor een nog mooiere streek om van te genieten. 


Back to Top