Koninklijk Historisch Genootschap van Vlaams-Brabant en Brussel

(Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Vlaams-Brabant)

Subcategorieën

 • Categorie De Brabander De Brabander

  Tijdschrift gewijd aan geschiedenis, oudheidkunde, folklore en geslachtkunde.

 • Categorie Eigen Schoon Eigen Schoon

  West-Brabants tijdschrift voor geschiedenis, oudheidkunde, folklore en taalkunde.

 • Categorie Eigen Schoon en de Brabander Eigen Schoon en de Brabander

  Eind 1910 werd in de afdeling Asse van het Davidsfonds de idee geopperd om ook hier “de merkwaardigheden en volkseigenaardigheden van Asse en omstreken op te zoeken en in het licht te stellen”. Initiatiefnemer was 22-jarige Jan Lindemans uit Opwijk, die pas was afgestudeerd als doctor in de Germaanse filologie. Reeds in zijn studentenjaren in Leuven had Lindemans de gedachte “opgeworpen van een eigen Brabants tijdschrift”. Zijn gedachten kregen onmiddellijk gehoor bij pastoor Jozef De Munter van Mollem, met wie Lindemans daarover de eerste briefwisseling voerde en die voordien reeds Maurits Sacré had gesteund bij diens uitgave van zijn Geschiedenis van Merchtem.

  Even nadien vormden een aantal gelijkgezinden een “Opstelraad”, eigenlijk een feitelijke vereniging. Pastoor-deken Frans Leyten van Asse bedacht die kring met de naam: “Eigen Schoon”. Pastoor Delestré van Grimbergen schreef in zijn dagboek dat de eerste algemene vergadering van de medewerkers aan het tijdschrift plaatshad in Brussel in het Vlaams Huis op 9 maart 1911. Daar werd ook besloten om de “werkkring uit te breiden over gansch het Westen van Brabant”. 9 maart 1911 wordt dan ook aangezien als de stichtingsdatum van het Koninklijk Historisch Genootschap van Vlaams-Brabant en Brussel vzw.

 • Categorie Het parochiewezen in Brabant tot het einde van de 13de eeuw Het parochiewezen in Brabant tot het einde van de 13de eeuw

   

   


Uitgebreide statistieken

 • Aantal paginahits: 27.328.014
 • Aantal bestanden: 1.461.874
 • Ontsloten informatie: 618.248 Mbyte
 • Aantal databankvelden: 11.069.196

Zoeken

Back to Top