Redactie Koninklijk Historisch Genootschap van Vlaams-Brabant

Eind 1910 werd in de afdeling Asse van het Davidsfonds de idee geopperd om ook hier “de merkwaardigheden en volkseigenaardigheden van Asse en omstreken op te zoeken en in het licht te stellen”. Initiatiefnemer was 22-jarige Jan Lindemans uit Opwijk, die pas was afgestudeerd als doctor in de Germaanse filologie. Reeds in zijn studentenjaren in Leuven had Lindemans de gedachte “opgeworpen van een eigen Brabants tijdschrift”. Zijn gedachten kregen onmiddellijk gehoor bij pastoor Jozef De Munter van Mollem, met wie Lindemans daarover de eerste briefwisseling voerde en die voordien reeds Maurits Sacré had gesteund bij diens uitgave van zijn Geschiedenis van Merchtem.

Even nadien vormden een aantal gelijkgezinden een “Opstelraad”, eigenlijk een feitelijke vereniging. Pastoor-deken Frans Leyten van Asse bedacht die kring met de naam: “Eigen Schoon”. Pastoor Delestré van Grimbergen schreef in zijn dagboek dat de eerste algemene vergadering van de medewerkers aan het tijdschrift plaatshad in Brussel in het Vlaams Huis op 9 maart 1911. Daar werd ook besloten om de “werkkring uit te breiden over gansch het Westen van Brabant”. 9 maart 1911 wordt dan ook aangezien als de stichtingsdatum van het Koninklijk Historisch Genootschap van Vlaams-Brabant en Brussel vzw.


Publicaties van dezelfde auteur

Kaft van Eigen Schoon en de Brabander

Eigen Schoon en de Brabander

juli-aug-sept 2004

Catalogusnummer: HK000886
Jaar: 2004
Hits: 692
Kaft van Eigen Schoon en de Brabander

Eigen Schoon en de Brabander

Jaargang 92 - 2009 nr. 01 - januari-februari-maart 2009

Catalogusnummer: HK000930
Jaar: 2009
Hits: 638
Kaft van Eigen Schoon en de Brabander

Eigen Schoon en de Brabander

juli-aug-sept 2005

Catalogusnummer: HK000911
Jaar: 2005
Hits: 674
Kaft van Eigen Schoon en de Brabander

Eigen Schoon en de Brabander

Jaargang 92 - 2009 nr. 02 - april-mei-juni 2009

Catalogusnummer: HK000900
Jaar: 2009
Hits: 648
Kaft van Eigen Schoon en de Brabander

Eigen Schoon en de Brabander

mei-juni 2004

Catalogusnummer: HK000852
Jaar: 2004
Hits: 671
Back to Top