"We sképpen 'n groebe": we scheppen een groebe = we graven een greppel. Volgens Weynen is "groebe" hetzelfde als het Middelnederlandse "grebbe, grubbe, gruppe" (16de eeuw). Het is afgeleid van "graven".

In het Gooiks vind je "groebe" nog terug in plaatsnamen als "Groebbestraat", "Op de Groebbe", " 't Groebbevéljdj" en de Groebbe in Neigembos.

Daarnaast kennen we het woord "grécht" (gracht), dat in Oetingen "gracht" heet en daar terug te vinden is in de plaatsnaam Gracht.

Uitgebreide statistieken

  • Aantal paginahits: 27.665.241
  • Aantal bestanden: 1.466.573
  • Ontsloten informatie: 619.019 Mbyte
  • Aantal databankvelden: 11.290.488

Zoeken

Back to Top