"Dâ sjtjieën kan dânn otou getôken": die steen kan die auto getaken. Volgens het Etymologisch Dialectwoordenboek van Weynen betekent "getaken" aanraken. Het is Zuid-Oostvlaams. Het is een afleiding bij het Middelnederlandse "taken" (pakken, krijgen). Wat doet denken aan het Engelse "take" (wegnemen).

Uitgebreide statistieken

  • Aantal paginahits: 26.379.985
  • Aantal bestanden: 1.461.874
  • Ontsloten informatie: 618.248 Mbyte
  • Aantal databankvelden: 11.069.196

Zoeken

Back to Top