"Bèèter benei-en as beklôgd": beter benijd dan beklaagd. In het Gooiks klinkt -eden als "-ei-en". Voorbeelden: gesneden: "gesnei-en", verleden: "verlei-en", gebeden: "gebei-en", gereden: "gerei-en". En ook: benijd: "benei-en", gebreid, gebraden: "gebrei-en".

Uitgebreide statistieken

  • Aantal paginahits: 26.379.388
  • Aantal bestanden: 1.461.874
  • Ontsloten informatie: 618.248 Mbyte
  • Aantal databankvelden: 11.069.196

Zoeken

Back to Top