Heren (de Heren van Zichem)

Sichem: Heeren. Ten tijde van Maria-Theresia zond het gemeentebestuur van Sichem, naar verluid, een verzoekschrift naar de Generale Staten van Brabant, dat aldus aanhief: ‘Wij, Heeren van Sichem, vragen aan U lieden de toelating om eene markt te mogen oprichten.’ Waarop geantwoord werd:
‘Als gij sijt Heeren en wij lieden,
Dan sal de merkt van Sichem nooit geschieden.’

Uitgebreide statistieken

  • Aantal paginahits: 27.665.715
  • Aantal bestanden: 1.466.573
  • Ontsloten informatie: 619.019 Mbyte
  • Aantal databankvelden: 11.290.488

Zoeken

Back to Top