0001 - Bijl in silex

Gepolijste bijl in silex

Michelsbergcultuur (midden neolithium 4.000-3.000 voor Christus)

Vindplaats: Lombergbos, Gooik, 2011
Afmetingen: 80 x 55 mm
Collectie: Bart Van Camp -

Back to Top