0055 - Microkling

Proximaal deel van een microkling (mesolithicum)

Vindplaats: Kerkhof Leerbeek, 2012
Afmetingen:
Collectie: Bart Van Camp -

Back to Top