0052 - Afslag

Afslag in wommersom kwartsiet (mesolithicum)

Vindplaats: Kerkhof Leerbeek, 2012
Afmetingen:
Collectie: Bart Van Camp - KL 050

Back to Top