Nieuwe Cam

De nieuwe Cam (Dorpsstraat 32, Gooik) is één van de bekendste hoeven van Gooik-centrum die gelegen is tussen de kerk en de pastorij. Deze voormalige brouwerij dateert van 1711 en werd na de eerste wereldoorlog omgevormd tot boerderij. Het gebouw is een typisch gesloten hoeve met geplaveide binnenplaats.

Het werd in zijn oorspronkelijke staat behouden. Het zichtbare gedeelte is een mooi boerenburgerhuis onder een kleien mansardedak. Je treft er ook nog een bakhuis aan, een grote kelder en een zolder.

Er zijn stallingen van baksteen en ook een grote schuur van baksteen, waarin zich vroeger het pakhuis van de brouwerij bevond.

De Nieuwe Cam is nu bewoond en niet te bezichtigen.

Back to Top