Oude Plaats Oetingen

De Oude Plaats is de voormalige middeleeuwse dorpskern van Oetingen. Hier zijn nog voldoende sporen overgebleven van de oude dorspkern. Er is de oude pastorie, een bakstenen gebouw met ingangspoort waar bovenop nog de titel 'Ecole paroissiale' is te lezen.

Op nummer negen was de kapelanie gevestigd.

Tegenover de kapelanie staat nog de oude lindeboom, de trefplaats voor de dorpelingen. Aan de andere zijde, de Lennikse straat, staat nog het pachthof Claes.

In de schuurgevel staat nog de melding in zwarte baksteen : 'P.J.C. 1837'. Tegenover de boerderij vinden we het kapelletje van de H. Drievuldigheid met de vermelding 'P.J. Claes – 187 L. De Dobbeleer'. De kapel kwam er na het verdwijnen van de parochiekerk, en wordt nog elk jaar als rustpunt gebruikt bij de jaarlijkse paardenprocessie 'Kesterweg' die doorgaat op Drievuldigheidszondag.

Hier bevond zich ook de burcht waar de heren van Oetingen verblijf hielden tot 1749.

Back to Top