Stevenistenkapel

Pastoor Filippus Winnepennings was de centrale figuur van het extreme Stevenisme dat in het Pajottenland ontstond eind 18e eeuw, begin 19e eeuw. De Stevenisten waren volgelingen van Cornelius Stevens (1747-1828), vicaris-generaal in het bisdom Namen. Deze theoloog verzette zich hevig tegen de Franse godsdienstpolitiek waarbij de staat de controle verwierf over de kerk.

Op de plaats waar de huidige kapel uit 1918 staat, stond een ouder bedeoord dat er was opgericht ter ere van pastoor Winnepennings. Hier stond de woning waar de pastoor zijn laatste levensdagen doorbracht en er overleed op 29 december 1840.

De kapel is een eenvoudig neogotisch gebouw met ingebouwd portaal. Zes spitsboogramen verlichten het eenvoudige interieur waar talrijke heiligenbeelden staan opgesteld.

Nog iedere week wordt op zondag om negen uur een gebedsdienst gehouden in deze kapel. De kapel bevindt zich in de Winnepenninckxstraat in Leerbeek.

Back to Top