Kesterheide

De Kesterheide is een getuigenheuvel en één der oudste woonsites in het Pajottenland. Met zijn 111,86 meter is deze heuvel het hoogste punt van Zuid-West-Brabant.

Vanaf de afgevlakte top van deze heuvel heb je een prachtig uitzicht op de omgeving en kan je bij helder weer, naast de silhouetten van appartementsgebouwen, ook de koepel zien van de basiliek van Koekelberg en de bollen van het Atomium.

Bij een rondwandeling op de top van de Kesterheide tref je een aantal monumenten aan wiens inplanting min of meer met de heuvelsite verbonden is.

  • Het Calvariekruis

Het Calvariekruis is een gietijzeren kruis met aan de voet ervan een openluchtkruisweg uit 1929 bestaande uit zeven monolieten (uit één stuk steen) met kruiswegtaferelen aan weerszijden.

Het kruis werd ingezegend op 5 mei 1901 om de 20ste eeuw aan Christus toe te wijden. Tot bij aanvang van de Eerste Wereldoorlog werd hier jaarlijks, ter gelegenheid van "Kermis Heide", op de eerste zondag van mei, deze zegening herdacht.

  • Pervivo

Op 13 maart 1999 werd door de vereniging B.O.K.S. (Belgische Oudervereniging van Kinderen met een Stofwisselingsziekte) in aanwezigheid van Z.K.H. Prins Laurent, op de top van de Kesterheide in de omgeving van het Calvariekruis, een park ingehuldigd, Pervivo.

Tot op heden werden hier een 40-tal eiken geplant die elk symbool staan voor een kindje dat gestorven is aan een zeldzame stofwisselingsziekte. Voor elke eik staat een plaatje dat de naam draagt van dat kindje met de geboorte- en overlijdensdata en de naam van het ziektebeeld waaraan het gestorven is.

  • De IJzeren Man

"Geodesie" is de wetenschap die zich bezighoudt met het bepalen van de grootte en de vorm van bepaalde delen van het aardoppervlak. Op de Kesterheide staat zo'n geodetisch punt, dat in de volksmond de 'Ijzeren Man' genoemd wordt.

Van deze plaats werd omstreeks 1850 het Belgisch grondgebied in kaart gebracht, m.a.w.: de precieze sterrenkundige positie (lengte- en breedteligging) alsook de exacte hoogte boven de zeespiegel. Dit punt werd daarna als basis gebruikt voor het opmaken van topografische kaarten.

  • Zendmast en "witte bol"

De Zendmast vormde een belangrijke schakel in de satellietcommunicaties van de NAVO. De mast staat in verbinding met de 'Witte Ballon' even verderop.

Onder de witte koepel zit een reusachtige schotelantenne met bijbehorende installatie, de intercontinentale strikt geheime communicatie-infrastructuur van de NAVO.

De bestaande gebouwen en "witte bol" werden in 2014 afgebroken en zullen vervangen worden door een groter complex met vier nieuwe schotelantennes.

Back to Top