Tijd-Schrift

Tijd-Schrift wordt sinds 2019 verder uitgegeven door Histories. Het wetenschappelijk tijdschrift verschijnt drie keer per jaar, telkens onder de vorm van een themanummer en is peer-reviewed. In Tijd-Schrift kunnen zowel professionele als amateurhistorici hun onderzoek op een wetenschappelijk verantwoorde manier voorstellen.

Uitgebreide statistieken

  • Aantal paginahits: 45.601.333
  • Aantal bestanden: 1.524.054
  • Ontsloten informatie: 758.178 Mbyte
  • Aantal databankvelden: 13.378.791

Zoeken

Back to Top