Boeken

Onze bibliotheek bevat heel wat verzamelde boeken, die hier in verschillende rubrieken werden onderverdeeld. Ook onze eigen uitgegeven boeken uit de reeks "Bijdragen tot de Gooikse geschiedenis" zijn hier opgenomen.

Subcategorieën

 • Categorie Bijdragen tot de Gooikse geschiedenis Bijdragen tot de Gooikse geschiedenis

  In de reeks "Bijdragen tot de Gooikse geschiedenis" wordt regelmatig een boek uitgegeven, met de bedoeling om steeds meer van onze lokale geschiedenis op papier te zetten. Op deze manier zorgen we ervoor dat deze informatie niet verloren gaat.

 • Categorie Biografie Biografie

  Biografieën over een aantal bekende personen, al dan uit het Pajottenland.

 • Categorie Dialecten Dialecten

  Allerhande boeken over plaatselijke dialecten.

 • Categorie Familiekunde Familiekunde

  Na de succesvolle "Bijdragen tot de Gooikse geschiedenis" is er nu de "Gooikse familiekunde". Het is de bedoeling dat mensen die hun familiestamboom willen schrijven en uitgeven, hiervoor kunnen rekenen op onze hulp. Als Heemkundige Kring geven we de nodige logistieke steun om van uw familieverhaal een mooie uitgave te maken. 

 • Categorie Gedichtenbundels Gedichtenbundels

  Boeken met allerhande gedichten.

 • Categorie Geschiedenis Geschiedenis

  Boeken over de Vlaamse geschiedenis.

 • Categorie Molens Molens

   

   

 • Categorie Ons Erfdeel Ons Erfdeel

  Vlaams-Nederlands cultureel tijdschrift.

 • Categorie Overheid - Besturen Overheid - Besturen

  Uitgaven van de Vlaamse overheid of de provincie.

 • Categorie Persboeken Persboeken

  Wie wil weten wat er in het verleden allemaal over Gooik verscheen in de geschreven pers, kan dit nalezen in onze persboeken. Hiervoor zorgde de Heemkundige Kring dat alle persknipsels gedurende het hele jaar nauwkeurig werden verzameld en werden uitgebracht in de verschillende boeken. 

 • Categorie Verenigingen, Heemkundige Kringen en Genootschappen Verenigingen, Heemkundige Kringen en Genootschappen

   

   

 • Categorie Volksverhalen Volksverhalen

  Een volksverhaal is een verzamelnaam voor verschillende verhaalgenres, waaronder legenden, mythes en sagen. Meestal valt niet te achterhalen waar het verhaal het eerst verteld is en door wie. Het is doorgaans anoniem van oorsprong.


Uitgebreide statistieken

 • Aantal paginahits: 35.334.637
 • Aantal bestanden: 1.464.484
 • Ontsloten informatie: 645.007 Mbyte
 • Aantal databankvelden: 15.868.495

Zoeken

Back to Top