Bijdragen tot de Gooikse geschiedenis
  Johnny Van Bavegem
  202
  9789082785296
  D/2022/4794/1
  Archief HKK @ De Cam
  -
  2022
  BOEK50
  
  Boek50.pdf

Inhoud

Beschrijving

Dit is het tweede boek van Viviane Musch-Heuwelx over Kester. Na ‘Kester, vroeger en nu’ (2018) is er in 2022 ‘Meer dan 100 jaar onderwijs in Kester’. Het is duidelijk dat deze deelgemeente, dit ‘dorp’ haar nauw aan het hart ligt.

Meer dan twee jaar heeft ze aan dit boek gewerkt. Het resultaat is er nu. En het is geen droge opsomming geworden van feiten, zeker niet, het is eerder een doorleefd relaas van zovele momenten in die lange periode.

Dat kan, omdat Viviane zowel figuurlijk als letterlijk, heel dicht bij de school betrokken was… en is: ze heeft er zelf haar kinderen zien in opgroeien, ze heeft zovele van de lesgeefsters en lesgevers goed gekend, ze zit in de Raad van Bestuur van de school. Haar betrokkenheid voel je ook als je dit boek leest en de vele foto’s ziet. Dat is mooi, maar in de teksten ontdek je nog veel meer informatie over de geschiedenis van de school. Als ‘insider’ geeft het haar de kans om de dingen goed uit te leggen. Het boek is eigenlijk een ‘must’ voor iedereen die ooit met het onderwijs van Kester te maken had en zal hebben. En dat zijn er heel velen!

Het mooie aan dit boek tenslotte, is dat het niet alleen gaat over het verleden - met mooie foto’s vol heimwee naar vroeger - maar dat het ook naar de toekomst kijkt: nieuwe lokalen met nieuwe mogelijkheden in de 21ste eeuw. De blik vooruit, gericht naar nieuwe uitdagingen. Hoopvol en positief, zoals Viviane ook zelf is. 

Uitgebreide statistieken

  • Aantal paginahits: 45.627.258
  • Aantal bestanden: 1.524.054
  • Ontsloten informatie: 758.178 Mbyte
  • Aantal databankvelden: 13.378.791

Zoeken

Back to Top