Redactie Koninklijk Historisch Genootschap van Vlaams-Brabant

Eind 1910 werd in de afdeling Asse van het Davidsfonds de idee geopperd om ook hier “de merkwaardigheden en volkseigenaardigheden van Asse en omstreken op te zoeken en in het licht te stellen”. Initiatiefnemer was 22-jarige Jan Lindemans uit Opwijk, die pas was afgestudeerd als doctor in de Germaanse filologie. Reeds in zijn studentenjaren in Leuven had Lindemans de gedachte “opgeworpen van een eigen Brabants tijdschrift”. Zijn gedachten kregen onmiddellijk gehoor bij pastoor Jozef De Munter van Mollem, met wie Lindemans daarover de eerste briefwisseling voerde en die voordien reeds Maurits Sacré had gesteund bij diens uitgave van zijn Geschiedenis van Merchtem.

Even nadien vormden een aantal gelijkgezinden een “Opstelraad”, eigenlijk een feitelijke vereniging. Pastoor-deken Frans Leyten van Asse bedacht die kring met de naam: “Eigen Schoon”. Pastoor Delestré van Grimbergen schreef in zijn dagboek dat de eerste algemene vergadering van de medewerkers aan het tijdschrift plaatshad in Brussel in het Vlaams Huis op 9 maart 1911. Daar werd ook besloten om de “werkkring uit te breiden over gansch het Westen van Brabant”. 9 maart 1911 wordt dan ook aangezien als de stichtingsdatum van het Koninklijk Historisch Genootschap van Vlaams-Brabant en Brussel vzw.


Publicaties van deze auteur

(111 publicaties gevonden)
Kaft van De Brabander

De Brabander

Jaargang 1 - 1919 nr. 01

Jaar: 1919
Hits: 663
Geen kaft De Brabander

De Brabander

Jaargang 2 - 1922-1923

Jaar: 1922
Hits: 620
Geen kaft De Brabander

De Brabander

Jaargang 3 - 1923-1924

Jaar: 1923
Hits: 569
Geen kaft De Brabander

De Brabander

Jaargang 4 - 1924-1925

Jaar: 1924
Hits: 585
Kaft van Eigen Schoon

Eigen Schoon

Jaargang 1 - 1911 nr. 12

Jaar: 1911
Hits: 374

  Uitgebreide statistieken

  • Aantal paginahits: 43.708.438
  • Aantal bestanden: 1.524.054
  • Ontsloten informatie: 758.178 Mbyte
  • Aantal databankvelden: 13.378.791

  Zoeken

  Back to Top