Maurits Sacré


Artikels van deze auteur

(81 artikels gevonden)
 • Bijvoegsels aan mijne "Geschiedenis der Gemeente Merchtem" - Eigen Schoon - Jaargang 1 - 1911 nr. 01 - pag. 23-25
 • De Klokken van Merchtem - Eigen Schoon - Jaargang 2 - 1912 - pag. 54-57
 • Legenden uit het land van Zoetendal - Eigen Schoon - Jaargang 2 - 1912 - pag. 162-165 178-180
 • Legenden uit het land van Zoetendal - Eigen Schoon - Jaargang 3 - 1913 - pag. 63-64 106-107
 • De voormalige Dorpsschuttersgilden in Vlaamsch-Brabant - Eigen Schoon en de Brabander 1933 - Jaargang 16 - 1933 - pag. 44166
 • Een groote brand te Haacht, ten jare 1799 - Eigen Schoon en de Brabander 1933 - Jaargang 16 - 1933 - pag. 259-260
 • Toponymie van Londerzeel - Eigen Schoon en de Brabander 1933 - Jaargang 16 - 1933 - pag. 55-62 113-121 250-256 335-342
 • Uit Oude Memorieboeken. Uit het dagboek van Judocus de Keyser - Eigen Schoon en de Brabander 1934 - Jaargang 17 - 1934 - pag. 82-87 318-327 360-364
 • De Sint-Martensviering te Ramsdonk - De Brabander - Jaargang 1 - 1919 nr. 01 - pag. 77-78
 • Historische Mengelingen. De Ongeleerdheid te Merchtem op het einde der XVIIIe eeuw - De Brabander - Jaargang 1 - 1919 nr. 01 - pag. 164
 • Historische Mengelingen. De oude kerkregisters van St.-Stevens-Woluwe - De Brabander - Jaargang 1 - 1919 nr. 01 - pag. 78
 • Historische Mengelingen. Een voorsmaak ven het Fransch Schrikbewind te Diest, ten jare 1793 - De Brabander - Jaargang 1 - 1919 nr. 01 - pag. 78
 • Historische Mengelingen. Vernietiging der Feodale teekens - De Brabander - Jaargang 1 - 1919 nr. 01 - pag. 163
 • Nog over Antoon & Jan-Frans Sacré - De Brabander - Jaargang 1 - 1919 nr. 01 - pag. 160
 • Antoon & Jan-Frans Sacré, wereldberoemde horlogemakers der XVIIIe eeuw - De Brabander - Jaargang 1 - 1919 nr. 01 - pag. 49-54
 • Bernard Wynschouts ord praem. Brabantsche Tuinbouwkundige (1598-1662) - De Brabander - Jaargang 1 - 1919 nr. 01 - pag. 62-64
 • De Boekdrukker Jozef Sacré (1778-1849). Bijdrage tot de geschiedenis der Aalstersche en Brusselsche drukpers - De Brabander - Jaargang 1 - 1919 nr. 01 - pag. 91-96
 • De Kerk van Malderen - De Brabander - Jaargang 1 - 1919 nr. 01 - pag. 178-184
 • De Kerk van Wemmel - De Brabander - Jaargang 1 - 1919 nr. 01 - pag. 145-155
 • De Raadsels in de Nederlandsche Letterkunde - De Brabander - Jaargang 1 - 1919 nr. 01 - pag. 113-128 190-191
 • De rederijkerskamer de "Zuivere Leliebloem" te Brussel - De Brabander - Jaargang 1 - 1919 nr. 01 - pag. 129-131
 • De St.-Antoonverering te Merchtem - De Brabander - Jaargang 1 - 1919 nr. 01 - pag. 81-85
 • Genealogie der familie van Mgr. J.-B. de Smet, XIVe Bisschop van Gent (1674- 1741) - De Brabander - Jaargang 1 - 1919 nr. 01 - pag. 65-70
 • Het onvernielbare Kruisbeeld van Dielegem - De Brabander - Jaargang 1 - 1919 nr. 01 - pag. 187
 • Het voormalig Dorpstoneel in Brabant volgens onuitgegeven bewijsstukken - De Brabander - Jaargang 1 - 1919 nr. 01 - pag. 16862
 • Hoe men oudtijds te Merchtem de Kwatongerij beteugelde. Bijdrage tot de geschiedenis der Vlaamsche Rechtspleging - De Brabander - Jaargang 1 - 1919 nr. 01 - pag. 135-137
 • Liederen uit het Land van Zoetendal - De Brabander - Jaargang 1 - 1919 nr. 01 - pag. 142-144 167-168 192
 • Pastoor Peeter de Vleeschoudere, Brabantsche Dichter der XVIIe eeuw - De Brabander - Jaargang 1 - 1919 nr. 01 - pag. 156-160
 • Troepen der Bondgenooten op het Kasteel van Impde, den 19,20, 21 en 22 September 1709 - De Brabander - Jaargang 1 - 1919 nr. 01 - pag. 185-186
 • De Prijzen der Levensbehoeften in 1587 en 1588 - De Brabander - Jaargang 2 - 1922-1923 - pag. 89-90
 • Bijdragen tot een Folkloristisch Kalender voor Brabant - De Brabander - Jaargang 2 - 1922-1923 - pag. 129-180
 • De Drek der dieren in de Volksgeneeskunde - De Brabander - Jaargang 2 - 1922-1923 - pag. 124-126
 • De Raadsels in de Nederlandsche Letterkunde (Aanvulling) - De Brabander - Jaargang 2 - 1922-1923 - pag. 64
 • De Sinte-Katherinavereering te Merchtem en het voormalig Hospitaal-Hospitium - De Brabander - Jaargang 2 - 1922-1923 - pag. 43983
 • Eigenaardige Uithangborden in Brabant - De Brabander - Jaargang 2 - 1922-1923 - pag. 108-109
 • Het een en ander uit de Geestenwereld - De Brabander - Jaargang 2 - 1922-1923 - pag. 118-121
 • Liederen uit het Land van Zoetendal - De Brabander - Jaargang 2 - 1922-1923 - pag. 15-16 45-48 71-75
 • Bibliotheekspreuken - De Brabander - Jaargang 3 - 1923-1924 - pag. 24
 • Nog over den plaatsnaam "Welrieken" te Hoeilaart - De Brabander - Jaargang 3 - 1923-1924 - pag. 167-168
 • Bijdragen tot een Folkloristisch Kalender voor Brabant (vervolg) - De Brabander - Jaargang 3 - 1923-1924 - pag. 9-16 36-52 78-80 105-108 125-132 141-148 169-175 204-221
 • De Boerenkrijg in de kantons Londerzeel en Merchtem - De Brabander - Jaargang 3 - 1923-1924 - pag. 177-192
 • De Opkomst der Windmolens hier te Lande - De Brabander - Jaargang 3 - 1923-1924 - pag. 25-28
 • De Volkstaal van het Land van Zoetendal (Merchtem) - De Brabander - Jaargang 3 - 1923-1924 - pag. 150-153
 • Eenige Vlaamsche Kunstschatten tijdens de Fransche Omwenteling geroofd en in 1816 gerestitueerd - De Brabander - Jaargang 3 - 1923-1924 - pag. 85-93
 • Het heldhaftig gedrag der Priesters in de kantons Assche, Londerzeel en Merchtem, ten jare 1798 - De Brabander - Jaargang 3 - 1923-1924 - pag. 61-66
 • Nog over den "Heidemolen" te Malderen - De Brabander - Jaargang 3 - 1923-1924 - pag. 69
 • Steengroeven van Affligem te Merchtem en Brussegem - De Brabander - Jaargang 3 - 1923-1924 - pag. 122-124
 • Bijdragen tot een Folkloristischen Kalender voor Brabant (vervolg) - Eigen Schoon en de Brabander 1926 - 1926-1927 - pag. 39-46 73-87
 • De Kapel van O.-L.-V.-ter-Spelt te Merchtem - Eigen Schoon en de Brabander 1926 - 1926-1927 - pag. 25-28
 • Uit de kroniek van Baasrode, 1780-1833 (vervolg) - Eigen Schoon en de Brabander 1926 - 1926-1927 - pag. 15-20 66-72 115-120 132-134
 • Merchtem in woord en beeld - Eigen Schoon en de Brabander 1927 - 1927-1928 - pag. 65-112
 • Uit de Kroniek van Baasrode, 1780-1833 (vervolg) - Eigen Schoon en de Brabander 1927 - 1927-1928 - pag. 141-146 213-228
 • Het gelukkige Baardegem - Eigen Schoon en de Brabander 1928 - 1928-1929 - pag. 308-309
 • Het woord KAL of KALLE in plaatsnamen - Eigen Schoon en de Brabander 1928 - 1928-1929 - pag. 216-217
 • Hoe dikwijls Assche in asch werd gelegd - Eigen Schoon en de Brabander 1928 - 1928-1929 - pag. 120-125
 • Joost Bade van Assche. Beroemd humanist-drukker (1462-1535) - Eigen Schoon en de Brabander 1928 - 1928-1929 - pag. 67-73
 • Uit de Prondelschuif - Eigen Schoon en de Brabander 1929 - 1929-1930 - pag. 48
 • Uit de Prondelschuif. West-Brabantsche Volkshumor - Eigen Schoon en de Brabander 1929 - 1929-1930 - pag. 288
 • De Oude Brusselsche Bieren - Eigen Schoon en de Brabander 1929 - 1929-1930 - pag. 49-53
 • De voormalige Dorpsschuttersgilden in Vlaamsch-Brabant - Eigen Schoon en de Brabander 1929 - 1929-1930 - pag. 145-216
 • Uit de Prondelschuif. Vergelijkingen - Eigen Schoon en de Brabander 1930 - 1930-1931 - pag. 256
 • Bijdragen tot de geschiedenis van 1830 in West-Brabant - Eigen Schoon en de Brabander 1930 - 1930-1931 - pag. 18-21 96-107 210 234-240
 • Jubelfeesten ter eere van O.-L.-Vrouw van Merchtem (1355-1930) - Eigen Schoon en de Brabander 1930 - 1930-1931 - pag. 24-27
 • St. Wijen van Anderlecht in de Brabantsche folkore - Eigen Schoon en de Brabander 1930 - 1930-1931 - pag. 164-171
 • Uit Oude Memorieboeken. Memorieboek van J. Sacré ten jare 1845 begonst - Eigen Schoon en de Brabander 1931 - Jaargang 14-15 - 1931-1932 - pag. 189-192
 • De Abdij Affligem - Eigen Schoon en de Brabander 1931 - Jaargang 14-15 - 1931-1932 - pag. 14977
 • De Koninklijke Harmonie "St.-Cecilia" van Merchtem gedurende haar 150-jarig bestaan - Eigen Schoon en de Brabander 1931 - Jaargang 14-15 - 1931-1932 - pag. 131-137
 • Oude West-Brabantsche Volksliederen - Eigen Schoon en de Brabander 1931 - Jaargang 14-15 - 1931-1932 - pag. 352-355
 • Rekening van het Gasthuis van Assche - Eigen Schoon en de Brabander 1931 - Jaargang 14-15 - 1931-1932 - pag. 226-229
 • Uit de Prondelschuif. Een prijskamp voor opschriften - Eigen Schoon en de Brabander 1932 - Jaargang 15-16 - 1932-1933 - pag. 64
 • Iconographie van Groenendaal - Eigen Schoon en de Brabander 1932 - Jaargang 15-16 - 1932-1933 - pag. 112
 • De Biechtstoelen en de Beschotten in de zijkoren den O.-L.-V.-kerk van Merchtem - Eigen Schoon en de Brabander 1932 - Jaargang 15-16 - 1932-1933 - pag. 41518
 • Mooi Groenendaal - Eigen Schoon en de Brabander 1932 - Jaargang 15-16 - 1932-1933 - pag. 99-101
 • Bibliografie van Groenendaal - Eigen Schoon en de Brabander 1932 - Jaargang 15-16 - 1932-1933 - pag. 113-116
 • Klein-Brabant - Eigen Schoon en de Brabander 1932 - Jaargang 15-16 - 1932-1933 - pag. 179-181
 • Oude West-Brabantsche Geslachten. Pipenpoy - Eigen Schoon en de Brabander 1929 - 1929-1930 - pag. 35-42 65-67 110
 • Sage uit het Land van Zoetendal - De Brabander - Jaargang 3 - 1923-1924 - pag. 81-83
 • De Schilderijen van De Crayer in de O.-L.-V. kerk te Merchtem - De Brabander - Jaargang 4 - 1924-1925 - pag. 187-190
 • De Volkstaal van het Land van Zoetendal (Merchtem), II - De Brabander - Jaargang 4 - 1924-1925 - pag. 34-37
 • Navorschingen over Reguliere en Wereldlijke Priesters, inboorlingen van Assche - De Brabander - Jaargang 1 - 1919 nr. 01 - pag. 55-61 71-76 86-90 97-106
 • Oude West-Brabantsche Geslachten. Van Overstraeten - Eigen Schoon en de Brabander 1930 - 1930-1931 - pag. 211-218 241-244

Uitgebreide statistieken

 • Aantal paginahits: 43.708.169
 • Aantal bestanden: 1.524.054
 • Ontsloten informatie: 758.178 Mbyte
 • Aantal databankvelden: 13.378.791

Zoeken

Back to Top