Algemene Vergadering

  • De Algemene Vergadering werd opgericht door de stichters van onze VZW bij het oprichten van de VZW zelf: in de oorspronkelijke oprichtingsakte en de statuten wordt de algemene vergadering benoemd, worden de leden bekendgemaakt en de bevoegdheden uitgeschreven.
  • De eerste leden van de Algemene Vergadering zijn de stichters zelf. Nadien kunnen nog andere leden toetreden. De statuten moeten de formaliteiten voorzien hoe potentiële nieuwe leden zich kandidaat moeten stellen en wie uiteindelijk de kandidatuur al dan niet zal aanvaarden. 
  • De leden van de Algemene Vergadering zijn de 'effectieve leden' van de VZW. Alleen deze effectieve of statutaire leden hebben stemrecht in de algemene vergadering; toegetreden leden of abonnees niet.
  • Als hoogste gezag van de VZW zal de Algemene Vergadering 'controle' uitoefenen over het bestuursorgaan. De Algemene Vergadering neemt de belangrijkste beslissingen, het bestuursorgaan zal ze uitvoeren onder toezicht van de Algemene Vergadering.
  • De Algemene Vergadering heeft alleen wettelijke bevoegdheden en bevoegdheden die uitdrukkelijk in de statuten zijn omschreven. De wettelijke bevoegdheden zijn 'minimumbevoegdheden' en mogen aan geen enkel ander orgaan overgedragen worden.

Uitgebreide statistieken

  • Aantal paginahits: 35.333.650
  • Aantal bestanden: 1.464.484
  • Ontsloten informatie: 645.007 Mbyte
  • Aantal databankvelden: 15.868.495

Zoeken

Back to Top