Bestuursorgaan

  • Het bestuursorgaan is een collegiaal orgaan, belast met het bestuur van onze vereniging. Alle bevoegdheden die niet wettelijk of expliciet aan de Algemene Vergadering toegekend zijn komen toe aan het bestuursorgaan.
  • Deze vergadering is het 'uitvoerend orgaan' van de VZW (daar waar de Algemene Vergadering het 'beslissend' orgaan is), ondergeschikt aan de Algemene Vergadering. In de praktijk lijkt het soms dat het bestuursorgaan veel meer te zeggen heeft dan de Algemene Vergadering, maar schijn bedriegt. Het is niet omdat het bestuursorgaan veel vaker samenkomt en het eigenlijke dagelijks bestuur van de vereniging uitvoert, dat de raad ook het meest te zeggen heeft. De algemene beleidslijnen van de vereniging komen van de Algemene Vergadering.

Uitgebreide statistieken

  • Aantal paginahits: 32.634.452
  • Aantal bestanden: 1.469.030
  • Ontsloten informatie: 628.924 Mbyte
  • Aantal databankvelden: 11.109.519

Zoeken

Back to Top