Vincent Brisaert (68, Gooik) vertelde mij hoe hij als jongetje van tien drank aanhaalde voor zijn grootvader die op 't veld aan 't pikken was: "Iek moest ne galloê joenk noeë 't véljdj drôgen." (Ik moest een "galloê" jong bier naar 't veld dragen). Een "galloê" is een grote, verlakte metalen kruik met oor en gietbek. Met zo'n kan, die naar boven toe versmalt, werd melk, bier of water aangehaald. Vermoedelijk is "galloê" afgeleid van het Engelse "gallon". Dat is een "oude inhoudsmaat, in Engeland en Canada 4,54 liter, in Amerika 3,78 liter. Het woord is afgeleid van het Oudfranse "jalon" (vloeistofmaat)." (Uit: Van Dales Et. Wdb.) 

Odileken van Neiles (Odile Billens) was meid op de hoeve bij Neiles (familienaam Walravens) in de Mgr. Abbeloosstraat. Vandaag wordt het huis bewoond door dokter Guy Vandenbranden. Odileken ging met zo'n witgelakte "galloê" dagelijks naar de Nieuwe Kam om melk. Ze liep de laatste jaren van haar leven helemaal voorovergebogen…

In Herne was/is "galloê" tevens de benaming van een kolenemmer met dezelfde conische vorm, een kolenkit.

Uitgebreide statistieken

  • Aantal paginahits: 26.327.028
  • Aantal bestanden: 1.461.874
  • Ontsloten informatie: 618.248 Mbyte
  • Aantal databankvelden: 11.069.196

Zoeken

Back to Top