Anne Winter


Publicaties van dezelfde auteur

Kaft van Tijd-Schrift 2017-1

Tijd-Schrift 2017-1

Zorg en Erfgoed

Jaar: 2017
Hits: 149
Hannelore Franck, In mei memoriam. Religieuze en caritatieve stichtingen bij de laatmiddeleeuwse parochiale armendissen Nick Van den Broeck, Arme...
Back to Top