Archieven

Digitalisering van de burgerlijke stand

De digitalisering van de registers van de burgerlijke stand gebeurt op twee manieren: inscannen van microfilms en van originelen. De digitale beelden worden samen aangeboden. In de inventaris vind je de verschillende gemeenten, aktetypen en de uiterste data van de akten. In sommige gevallen, en vooral voor kleinere gemeenten, was het te tijdrovend om de akten per type afzonderlijk te beschrijven en vindt u de beschrijvingen terug onder 'akten'. Dit betekent dus dat de geboorteakten, huwelijksakten en overlijdensakten jaar na jaar opgenomen zijn. De tienjaarlijkse tafels zijn vaak gebundeld per arrondissement. De volgorde van de tafels is de alfabetische lijst van de gemeenten. Je vindt deze dan als eerste beschrijving onder '0 Arrondissement'.

De verzameling digitale beelden is nog niet volledig! Dit betekent dat u ook nog gebruik dient te maken van de microfilms. Bij de onderstaande lijst per provincie of arrondissement vind je telkens het aantal registers dat reeds beschikbaar is en de datum van de laatste update. Bij de terbeschikkingstelling wordt voorrang gegeven aan de registers, die gedigitaliseerd zijn vanaf de originelen, aangezien deze in de leeszalen nog niet beschikbaar zijn. De akten zijn raadpleegbaar tot en met 1920.

Samenwerking tussen Rijksarchief en FamilySearch

De Amerikaanse non-profitorganisatie FamilySearch zal vanaf het najaar 2022 in de Rijksarchieven van Bergen, Beveren en Leuven scanateliers opzetten waar de registers van de burgerlijke stand uit de periode 1910-1950 gedigitaliseerd zullen worden.

De digitalisering van de burgerlijke stand voor de periode 1910-1950 betekent een belangrijke stap vooruit voor het genealogisch onderzoek. Uiteraard wordt rekening gehouden met de wettelijk bepaalde raadplegingstermijnen:

  • Voor de overlijdensakten (raadpleegbaar na 50 jaar) is er geen probleem.
  • De jongste huwelijksakten (uit 1950) kunnen vanaf 2025 online komen.
  • De geboorteakten voor de periode 1921-1950 daarentegen kunnen slechts geleidelijk ter beschikking worden gesteld omdat ze pas na 100 jaar raadpleegbaar zijn.

Er zal in blokken van tien jaar gewerkt worden. Op die manier wordt er stapsgewijs vooruitgang geboekt ‘op alle fronten’. Belangrijke kanttekening: er wordt begonnen met die gerechtelijke arrondissementen waarvoor de overdracht al gebeurd is.

Het Rijksarchief werkt al meer dan 50 jaar op een constructieve wijze samen met FamilySearch (vroeger GSU). Zoals in het verleden, zullen de scans ook gevaloriseerd worden op de website van deze organisatie. FamilySearch verkrijgt, als tegenprestatie voor de geleverde inspanning, het exclusiviteitsrecht op massaal hergebruik (onderworpen aan de schriftelijke toestemming van FamilySearch gedurende een periode van 10 jaar vanaf de beëindiging van de digitaliseringsoperatie, overeenkomstig artikel 4 van de overeenkomst die op 22 juni 2022 is ondertekend tussen het Rijksarchief en FamilySearch). Het Rijksarchief stelt de beelden ter beschikking via de eigen zoekrobotten en kan ook beperkt hergebruik voor genealogisch onderzoek toestaan.

Uitgebreide statistieken

  • Aantal paginahits: 45.612.304
  • Aantal bestanden: 1.524.054
  • Ontsloten informatie: 758.178 Mbyte
  • Aantal databankvelden: 13.378.791

Zoeken

Back to Top