Dialectwoorden en uitdrukkingen

Woord Uitleg
A was zwak geriet Hij is snel gereed.
Aj è zè vinger in zen uug gestauken Hij heeft zich lelijk vergist, hij heeft zichzelf bedrogen.
Aj és doeë in de veule (in ‘t veul) gevalln Hij heeft daar een slechte beurt gemaakt.
Aj es eutgedroet Hij is failliet.
Aj és lieber va zèè kalieber Hij is vrij om te doen wat hij wil.
Aj èt nèf opgeet’n Hij is de dader, hij krijgt de schuld.
Alsjn "'n alsjn": Eerste betekenis: een els, een priem. Tweede betekenis: een slechte,...
Amezant "'t és nen amezant": het is een amusant = dat is iemand die zich graag amuseert...
Anjelék "'t és anjelék én vrieëd": 't is heel erg, 't is ellendig. Volgens het Vlaam...
Âsken "'t pénneken és noeë 't âsken": het pannetje is naar het ansken. Dat "ansken...
Bèèkes "èè, èèkes, bèèkes": bah! = wat vies!Kinderrijmpje: "Eèkes lèèt ien 't ...
Benei-en "Bèèter benei-en as beklôgd": beter benijd dan beklaagd. In het Gooiks klinkt...
Bérgen "As ge baat, sloeët a goeë va puutn én bérgen": als je bouwt, sla je dan gad...
Besloeën "E pjèèd besloeën": een paard beslaan = het voorzien van hoefijzers. Je kan o...
Bieëreman  Den bieëreman (de bereman) kan je beerhouder, beerhoeder of beerdrijver n...
Boskozje "Op d' Â te Késter was ieërtasj veil boskozje": op de Heide te Kester was eer...
Brédn "Mei zèènn brédden bluuët": met zijn bredden bloot = met zijn dikke buik blo...
Castre-lez-Hal Oude of vroegere delen van de gemeente Kester: Castre Berchom Boterstraet -...
Dad es iet va keskeskiet Dat is een gemakkelijke klus.
Dagwand "'n dagwand én twieë roejen": een dagwand en twee roeden. Weynen noemt "dagwan...
Dèèsndag "Déstag, dèèsndag, téstôs": dinsdag, dinsdags. Van het Mnl. dijsdach.
Doeë es petrol in de soep Daar is onenigheid, ruzie.
Doeë sték gieë majken op Met die man/vrouw valt geen eer te behalen.
Èèzermoeël "Naa és 't allemoeë èèzermoeël": nu is het allemaal ijzermaal = nu is 't al...
Ezelwoorden EzelwoordenWeynen (Etymologisch Dialectwoordenboek) noemt "ezelwoord" "een woord...

Uitgebreide statistieken

  • Aantal paginahits: 43.811.979
  • Aantal bestanden: 1.524.054
  • Ontsloten informatie: 758.178 Mbyte
  • Aantal databankvelden: 13.378.791

Zoeken

Back to Top