Bijdragen tot de Gooikse geschiedenis
  Johnny Van Bavegem
  246
  9789464202670
  D/2020/4794/1
  Archief HKK @ De Cam
  -
  2020
  BOEK45
  , ,
  Boek45.pdf

Inhoud

Beschrijving

De zondag na Pinksteren gaat in Kester traditiegetrouw de Heilige Drievuldigheids- processie uit. In de volksmond noemt men deze de Paardenprocessie omdat het voetvolk begeleid wordt op de Ommegang door een stoet ruiters.
Kesterlingen zijn heel fier op hun Ommegang die vermoedelijk al eeuwen traditiegetrouw wordt georganiseerd uit dankbaarheid voor het vrijwaren van de dorpelingen van de pest.
Op 21 mei 1871 werd de Gilde van het Paardenvolk opgericht met het unieke doel “De Heilige Drievuldigheid in haren rondgang te peerd en stoetsgewijze te vergezellen”. In 2021 vieren we de 150 jaar dat zij de processie organiseren en begeleiden.
Uit eerbetoon en om bij te dragen dat de traditie blijvend wordt voortgezet, ben ik enkele jaren geleden begonnen deze Processie te documenteren met beeldmateriaal. De eerste jaren ietwat schuchter, achterin bij het voetvolk, later voorin met meer aandacht voor de ruiters, het voetvolk en de toeschouwers langsheen de route. Inmiddels heb ik dit al 11 jaar (in 2 periodes) gedaan. In dit boek groepeer ik een selectie beelden uit deze 11 edities.
Met het boek wil ik hulde brengen aan Het Paardenvolk en alle Kesterlingen die zich inspannen om de Processie ieder jaar te laten uitgaan en zo de traditie in stand houden.

Uitgebreide statistieken

  • Aantal paginahits: 45.523.213
  • Aantal bestanden: 1.524.054
  • Ontsloten informatie: 758.178 Mbyte
  • Aantal databankvelden: 13.378.791

Zoeken

Back to Top