Beschrijving

In zijn artikel dat als ondertitel heeft ‘over de dynamiek van het literaire leven in de middeleeuwen’, heeft F.P. van Oostrom een schema opgenomen over ‘de moderniteit van Middelnederlandse vertalingen’. Hierin zijn de ontstaansdata van enkele Oudfranse teksten tegenover die van de Middelnederlandse vertalingen gezet. Uit het schema blijkt (hoe onvolledig de lijst ook is en hoe bij benadering de data zijn) dat in de beginperiode van de Middelnederlandse letterkunde (eerste helft van de dertiende eeuw) er uitsluitend Oudfranse werken vertaald werden die zeker al een eeuw oud waren. Maar in de tweede helft van de eeuw wordt de vertaalachterstand in enkele generaties ingehaald. Rond 1260 is het verschil tussen een Oudfranse tekst en de Middelnederlandse vertaling ongeveer vijftig jaar; aan het eind van de eeuw is de achterstand tot weinige jaren teruggebracht.

Uitgebreide statistieken

  • Aantal paginahits: 30.382.570
  • Aantal bestanden: 1.466.713
  • Ontsloten informatie: 619.614 Mbyte
  • Aantal databankvelden: 11.075.625

Zoeken

Back to Top