Tutters

De spotnaam voor de inwoners van deelgemeente Olmen is 'de Tutters'. Dit komt voort uit de situatie uit het midden van de 19de eeuw toen Olmen heel erg geïsoleerd was van de buurdorpen door weinig of slechte verbindingswegen. Volgens een sage zou Olmen per ongeluk van de kar gevallen zijn toen Sint-Pieter in de streek rondreed om ieder dorp een goede plaats te geven. De helpers wilden Olmen terug oprapen, maar Sint-Pieter zou gezegd hebben: "Tut, tut, tut, laat Olmen maar liggen". 'Tut, tut, tut' was in de 19de eeuw een veelgebruikte uitdrukking als men het niet eens was met een opmerking. o.a. de activiteit ‘Olmen tuttert’ verwijst hier nog naar.

Uitgebreide statistieken

  • Aantal paginahits: 30.471.399
  • Aantal bestanden: 1.466.713
  • Ontsloten informatie: 619.614 Mbyte
  • Aantal databankvelden: 11.075.625

Zoeken

Back to Top