Inhoud

  • Achter gevangenisslot en kloostergrendel - Margaretha Porete en haar Spiegel der eenvoudige zielen -
  • Schuld en boete - De stedelijke gevangenis in de middeleeuwen -
  • De akoestische geschiedenis van de zorg voor kinderen met een mentale beperking 1887-1920 - ,
  • Het observatierapport als historisch object - Wetenschappelijke observatie in de Belgische Rijksopvoedingsinstellingen, 1912-1945 - ,
  • Alcatraz in het spoor van Houdini - Hoe de massamedia van een vaudeville artiest een superheld kon maken - ,
  • De waarachtige verhalen van een Belgische avonturierster - Een ‘semi-heilige’ met een gevangenisverleden -

Beschrijving

Opgeborgen of opgesloten? Er zijn verschillende manieren om ‘achter slot en grendel’ te interpreteren. Sommige auteurs van het nieuwe themanummer focussen op een locatie zoals een waarnemingsinstelling, klooster of kinderasiel en benaderen deze als een veilige omgeving, afgezonderd van de rest van de samenleving. Anderen zien de afzondering als een straf, als een periode achter tralies, afgesloten van de wereld en misschien zelfs de voorbode van een nakende terechtstelling. Een laatste duo auteurs vestigt ten slotte de aandacht op de sloten en grendels an sich: voor een ontsnappingskunstenaar vormen ketens, boeien en vergrendelde kisten een uitdaging. De bijdragen omspannen een periode van de middeleeuwen tot de late twintigste eeuw en bieden de lezer een boeiende kijk op wat er achter slot en grendel gebeurde.

Uitgebreide statistieken

  • Aantal paginahits: 30.380.524
  • Aantal bestanden: 1.466.713
  • Ontsloten informatie: 619.614 Mbyte
  • Aantal databankvelden: 11.075.625

Zoeken

Back to Top